Tuesday, January 26, 2021

FIX LAG FF - HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB25 V14 PHIÊN BẢN 1.58.3 MỚI NHẤT CHO MÁY CỰC YẾU

 

FIX LAG FF - HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB25 V14 PHIÊN BẢN 1.58.3 MỚI NHẤT CHO MÁY CỰC YẾU- FILE FIX LAG OBB FREE FIRE: + GIẢM ĐỒ HỌA MAP + TĂNG ĐỘ NHẠY, TĂNG HEADSHOT + XÓA CỎ, TRỜI TỐI.
LINK TẢI DATA FULLFIXLAG:

LINK TẢI OBB NGƯỜI BÌNH THƯỜNG :

LINK TẢI DATA CÀI THÊM PHÔNG CHỮ BT:
Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: