Game The Game of Life v2.2.7 mod cho android

Game The Game of Life v2.2.7 mod cho android

Game The Game of Life mod cho android

Cách cài đặt Game The Game of Life

  1. Tải tập tin apk trên trang web của chúng tôi
  2. Cho phép cài đặt ứng dụng từ các nguồn không xác định (thực hiện một lần)
  3. Cài đặt APK (có thể sử dụng bất kỳ trình quản lý tệp nào để tìm apps vừa tải về và bấm vào)
  4. Nếu ứng dụng không được cài đặt, hãy đọc các loại chữ ký và tại sao chúng cần thiết
  5. Chạy ứng dụng vừa càu đặt, nhấn Close. Tiếp theo nhấn Understood và cho pgeso truy cập tệp (nếu được yêu cầu). Đợi nó chạy dữ liệu xong hiển thị Màn hình cài đặt Game The Game of Life, các bạn nhấn cài đặt.
  6. Cài đặt xong bạn trở ra màn hình chính và gỡ file [Installer] Game Of Life, gỡ luôn tệp apk khi nãy tải về (nếu bạn muốn dọn dẹp luôn)
  7. Xong, chạy trò chơi The Game of Life ngoài màn hình chính và thưởng thức. Lưu ý hãy tắt đăng nhập tự động trong Google Play Games .

Post a Comment

0 Comments