Saturday, July 25, 2020

Game Fortnite Mobile v5.21.2-4296531 NoAds Mod Android

Game Fortnite Mobile v5.21.2-4296531 NoAds  Mod Android

Game Fortnite Mobile

Cài đặt thế nào?
  1. Chuyển đến cài đặt điện thoại -> bảo mật -> bật kiểm tra các nguồn không xác định
  2. Tải xuống APK và cài đặt Apk.
  3. Giải nén tất cả các tệp từ OBB vào /sdcard/Android/obb/
  4. Xong, chơi thôi.
Note: SP hiện tại dành cho Samsung Galaxy S7, S8, S9, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4
Trò chơi Battle Royale số 1 hiện nay đã xuất hiện trên thiết bị di động! Chiến đấu sinh tử với đối thủ của bạn để trở thành người cuối cùng đứng trong PvP 100 người chơi.
Thông tin MOD 1
  • APK with the device/GPU/RAM check disabled, but does not spoof the Note 9 to the game. This will only work if you have an invite, like the official build, but is less laggy. Use the third APK if you don’t mind lag and want to skip the invite system.
Thông tin MOD 2
  • APK with the device/GPU/RAM check disabled, as well as the Safety Net check disabled (warning: This may cause account bans)
Thông tin MOD 3
  • APK with the device/GPU/RAM check disabled, fully spoofing the Note 9 (may cause lag/overheating)
Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: