Saturday, July 25, 2020

Game Color Switch v1.69 Mod Stars All Unlocked Android

Game Color Switch v1.69 Mod Stars All Unlocked Android

Game Color Switch android

Cách Chơi:
  • Tap, Tap, Tap để cho bóng qua từng chướng ngại vật.
  • Thực hiện theo các mẫu màu để vượt qua từng chướng ngại vật.
  • Thời gian và sự kiên nhẫn là chìa khóa để chiến thắng
  • Kiếm sao để mở khóa bóng mới.
  • Đánh bại mỗi vòng để nhận được Điểm cao
Previous Post
Next Post

post written by:

ngoan hiền vui tính thích giao lưu,đặc biệt chưa có ny

0 Comments: